puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate


 

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" สำหรับบุคลากรภายในมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 3 - 5 ก.พ 2559 ณ หอประชุมอธิการบดี

ลายละเอียดเพิ่มเติม...


 

      ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจา สกอ. ให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ในนามเครื่อข่ายภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18- 20 มิ.ย 2558 ณ โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ................

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK