puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

1.หนังสือเชิญประชุม

   ครั้งที่ 1/2561      ดาวน์โหลดหนัังสือเชิญฯ 1/61.pdf

   ครั้งที่ 2/2561      ดาวน์โหลดหนัังสือเชิญฯ 2/61.pdf

2. ระเบียบวาระ

  ครั้งที่ 1/2561      ระเบียบวาระฯ 1/61.pdf

  ครั้งที่ 2/2561      ระเบียบวาระ 2/61.pdf

3. รายงานการประชุม

  ครั้งที่ 1/2561      รายงานการประชุม 1/61.pdf

  ครั้งที่ 1/2561      รอ

4. ไฟล์นำเสนอวาระ

  ครั้งที่ 1/2561     นำเสนอวาระฯ 1/61.pdf

  ครั้งที่ 2/2561     นำเสนอวาระฯ 2/61.pdf

5. เอกสารแนบ

  ครั้งที่ 1/2561     -

  ครั้งที่ 2/2561     แบบฟอร์มเสนอฯ

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK