puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

*** Update 27 มิย. 2561 ***

ประกาศสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                           เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

---------------------------------------

     สำนักงานสหกิจศึกษามีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในงาน Talent Mobility สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ยื่นใบสมัครที่คุณสุทัตตา พรมใบ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ประกาศผลวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 คลิกประกาศรับสมัคร logo pdf

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว logo pdf

 

     จากการเปิดรับสมัครพนักงานในคราวนี้ มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามรายชื่อในลิงค์ข้างล่างนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบlogo pdf

 

 

     จากการเปิดรับสมัครพนักงานข้างต้น บัดนี้จึงขอประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ดังลิงค์ข้างล่าง และโปรดติดต่อสำนักงานสหกิจศึกษาฯ โดยด่วน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก logo pdf

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK