puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate


ภาพกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มทร. กรงเทพ

    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน (เป็นทุนแบบต่อเนื่อง) โดยไม่มีข้อผูกมัดให้กับนักศึกษา ได้แก่นักศึกษา

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กฯ , สาขาเครื่องกล

  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี

  3. คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

  4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

   ************* นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่คณะ*************

เพิ่มเติม...

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK