puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

ใหม่ *** UPDATE: 4 เมย 2560

ประกาศสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                                            เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

---------------------------------------

ด้วย สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 18 เมษายน 2560 ยื่นใบสมัครที่ คุณสุทัตตา พรมใบ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2560 ประกาศผลสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2506 ดาวน์โลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดใบสมัคร...

 

การสัมภาษณ์ 

   สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น ถึง 12.00 น. ที่ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี

 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก (24 เมย 60)

   ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานคือ

                 นางสาวชิวาภรณ์ ลาพรหมมา

   ขอให้มารายงานตัวภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี และกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 


 

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" สำหรับบุคลากรภายในมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 3 - 5 ก.พ 2559 ณ หอประชุมอธิการบดี

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@rmutk.ac.th , oce.rmutk@gmail.com โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK